Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Mateusz Ligęza, zwanego dalej Sprzedawcą pod adresem

internetowym www.hydromat.com.pl

§ 1 Definicje

1. Sprzedawca - oznacza Mateusz Ligęza prowadzącego działalność gospodarczą , ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY„HYDRO-MAT” MATEUSZ LIGĘZA , UL. Św. Wawrzyńca 16a, 38-350

Bobowa; NIP 738-209-89-63 będącego jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin

3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.hydromat.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

4. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

5. Klient -osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w

niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

6. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

8. Dni robocze -oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.hydromat.com.pl

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiająca, a sprzedawcą.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest

posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie www.hydromat.com.pl są cenami brutto (z podatkiem Vat) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w

pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4. Zamówienie jest prawomocne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który towar ma zostać wysłany oraz

numer telefonu i adres e-mail.

5. W przypadku, gdy podane są niekompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Klient może skorzystać z opcji Rejestracja, dzięki czemu jego dane będą zapamiętane przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien

podać login i hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.

7. Po złożeniu skutecznego zamówienia przez Klienta, otrzyma on automatyczną wiadomość ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub

momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji "płatność przy odbiorze"

§ 4 Koszty i terminy dostawy

1. Towar wysłany jest pod adres wskazany w formularzy zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sklepu (po wcześniejszym ustaleniu )

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronie internetowej. Przy przedpłacie termin dostarczenia przesyłki jest liczony od zaksięgowania wpłaty

na koncie, natomiast przy opcji "za pobraniem" od złożenia zamówienia.

4. Klient jest obciążony kosztami dostawy określonymi w podsumowaniu zamówienia. Koszty wysyłki są podane przy każdym produkcie na stronie internetowej. Koszt dostawy jest zależny od

formy płatności, wagi oraz gabarytów zamawianego towaru.

§ 5 Dostawa i Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę Vat.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Ceny produktów oraz koszty wysyłki widnieją na karcie każdego z produktów.

4. Punkty odbioru

Bobowa, Hydro-Mat Mateusz Ligęza

Św. Wawrzyńca 16a

38-350 Bobowa

woj. małopolskie

email: hydromat.sklep@gmail.com; tel.: 696685376

poniedziałek – sobota 08:00 - 20:00

niedziela - zamknięte

płatność tylko gotówką;

prosimy umówić się na odbiór.

5. Płatność: mBank 61 1140 2004 0000 3902 7818 7452; Szybka płatność Tpay

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz 827) kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania

przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, w stanie nienaruszonym, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Z.U.H. HYDROMAT MATEUSZ LIGĘZA, UL. Św.

Wawrzyńca 16a, 38-350 Bobowa.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: produkty o właściwościach określonych indywidualnie przez klienta, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego

osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

5. W przypadku klienta zarejestrowanego należy wypełnić formularz zwrotu, który jest zamieszczony na stronie oraz postępować zgodnie z instrukcją, jaką klient dostanie mailowo po

zadeklarowanej chęci zwrotu. Następnie należy odesłać towar razem z potwierdzeniem zakupu (paragon lub FV) w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu oraz bez jakichkolwiek

śladów użytkowania w terminie jak wyżej.

6. W przypadku klienta niebędącego zarejestrowanym użytkownikiem należy poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu mailowo, odpowiadając na automatyczny mail otrzymany w momencie

złożenia zamówienia. E-mail powinien zawierać następujące informacje: numer zamówienia, data zamówienia, imię i nazwisko klienta. Następnie Klient zostanie poinformowany o dalszych

krokach.

§ 7 Reklamacja i Gwarancja

1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie sklepu. Większość produktów posiada

gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do

produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może również przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego

2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres hydromat.sklep@gmail.coml lub na adres: Z.U.H. HYDROMAT MATEUSZ LIGĘZA, UL. Św. Wawrzyńca 16a, 38-350 Bobowa.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

4. Każda nasza przesyłka jest ubezpieczona, w związku z czym należy sprawdzić przesyłkę przy kurierze oraz jeśli okaże się, że przesyłka jest uszkodzona, spisać protokół szkody

w momencie dostarczenia przesyłki. 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta

oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 9 Zmiany w regulaminie

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

2. Klienci posiadający konto w Sklepie, o zmianie regulaminu zostaną poinformowani drogą meilową.